Xalq Nazorati
Surxondaryo viloyati xalqi va viloyatimizdagi mavjud xizmatlar o'rtasida samarali hamkorlik qilish uchun interaktiv servis.
12039
Tizim Foydalanuvchilari soni
32345
Hal qilingan muammolar soni